Blog

Spoluvlastnické podíly na nemovitostech

07. října

To je ožehavé téma.

Pokud všechno probíhá, tak jak má a obě strany spolu dokážou jasně komunikovat, je to víceméně pohoda. V případě neshod ale často nastupují na scénu vyhrocené emoce. Chce to klid a uchovat si chladnou hlavu. A pomoc od někoho, kdo dané problematice rozumí.
 
Jelikož často řeším složitější obchodní případy, s tématem spoluvlastnických podílů mám za tu dobu bohaté zkušenosti.

Nejčastější otázka, se kterou se na mě klienti obrací je:
▪️ Co mám se spoluvlastnickými podíly dělat?
▪️ A jak z této mnohdy nelehké situace vytěžit maximum?

Vše se vám pokusím ve zkratce vysvětlit níže.
 
Podílové spoluvlastnictví vzniká nejčastěji v rámci dědictví nebo rozdělením společného jmění manželů. Velmi často to tedy jsou rodinné situace, ve kterých je spousta emocí.
 
Jaké možnosti vypořádání se nabízí?

1) Dohodou, což je ideální stav, kdy se spoluvlastníci dohodnou na dalším postupu. Může to být odkup podílu jednoho z nich, nebo společný prodej domu / zděděného bytu apod.

2) Prodej spoluvlastnického podílu třetí straně – tuto variantu volí lidé, kteří už nechtějí být v situaci nijak zainteresovaní. Zde je ale nutné počítat se snížením kupní ceny.

3) Soudní cestou – poslední a nejméně příjemná cesta. Dochází k ní, když se spoluvlastníci nejsou schopni dohodnout. V tom případě se podává žaloba na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Soud může soud rozhodnout několika způsoby:
▪️ přikázáním jednomu ze spoluvlastníků odprodat svůj podíl za náhradu (kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku)
▪️ rozdělením věci (nejčastěji u pozemků, bytových a činžovních domů)
▪️ prodejem ve veřejné dražbě (většinou poslední varianta při nemožnosti výše uvedeného)
 
Řešení vypořádání spoluvlastnictví nejde ve většině případů úplně hladce, bývají zde názorové rozdíly spoluvlastníků především v pohledu na reálnou hodnotu věci. 
 
Mnoho lidí také neví, že nemají povinnost ve spoluvlastnictví setrvávat a můžou kdykoliv požádat o jeho zrušení soudní cestou, pokud domluva se zbylými spoluvlastníky již není možná.
 
Každopádně, každému klientovi doporučuji snahy o dosáhnutí dohody před soudní cestou. Ta je vždy zdlouhavá, nákladná a bez nejistého výsledku.

Zpátky na Blog
Copyright © 2022 Daniel Bukovský — všechna práva vyhrazena.