Blog

Jak spočítat výnosnost komerční nemovitosti?

12. února

Tuto otázku dostávám poměrně často, tak si pojďme ukázat jak si můžete jednoduše spočítat výnosnost činžovního domu, nebo jakékoliv jiné nemovitosti určené k pronájmu.

Výnosnost se počítá jako poměr mezi celkovými příjmy z nájmu a celkovými náklady na vlastnictví. Tyto náklady zahrnují výdaje na údržbu a opravy, poplatky za služby, daně a další finance vynaložené na chod a údržbu budovy. Čím vyšší je výnosnost, tím lépe se investice do bytového domu vyplatí.

Chcete-li spočítat výnosnost bytového domu, budete potřebovat několik informací, jako například:

  1. Celkový roční příjem z nájmu.
  2. Celkové náklady na vlastnictví: Tyto náklady zahrnují údržbu a opravy, poplatky za služby, daně a další finance vynaložené na chod a údržbu budovy.

Následující vzorce Vám pomohou spočítat výnosnost a roční zhodnocení:

Příklad 1.

Výpočet ročního zhodnocení: Nejprve je nutné spočítat čistý roční příjem z pronájmu. To lze udělat tak, že od celkových nájmů odečtete všechny náklady spojené s pronájmem, jako jsou například náklady na opravy a údržbu, daně a poplatky.

Výpočet se provede následovně: (čistý roční příjem / celková investice) x 100 = roční zhodnocení v procentech.

Tento výpočet Vám ukáže, kolik procent Vaše investice v daném roce vzrostla. Čím vyšší je tento ukazatel, tím lépe se Vám investice vyplatila.

Příklad 2.

Výnosnost = (Celkový roční příjem z nájmu) / (Celkové náklady na vlastnictví)

Například, pokud je celkový roční příjem z nájmu 120 000 Kč a celkové náklady na vlastnictví jsou 80 000 Kč, výnosnost bude 1,5 (120 000 / 80 000 = 1,5). To znamená, že pro každou korunu investovanou do bytového domu generujete 1,5 koruny příjmu.

Je důležité si uvědomit, že údaje se mohou v průběhu času měnit v závislosti na situaci na trhu s nájemním bydlením, inflaci a dalších faktorech. Proto je důležité výnosnost periodicky kontrolovat a aktualizovat.

Výpočty jsou důležitým krokem při posuzování potenciální investice. Pomocí tohoto výpočtu můžete zjistit, zda se Vám investice vyplatí a zda je to pro Vás finančně rozumná volba.

Při výpočtech je třeba brát v úvahu i dlouhodobé faktory, jako je například stav budovy a jejího okolí, situace na trhu a další. Tyto faktory mohou mít významný vliv na výnosnost a je důležité je pečlivě zvážit před rozhodnutím o investici.

V případě, že máte jakékoliv další otázky týkající se výpočtu výnosnosti vaši nemovitosti, neváhejte se na mě obrátit. Rád Vám s tímto tématem pomohu.

Zpátky na Blog
Copyright © 2022 Daniel Bukovský — všechna práva vyhrazena.